Одобрени проекти по Инвестиционна програма „Минерални води“

На провелото се на 26 март 2024 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 3 проекта по Инвестиционна програма „Минерални води“.