Одобрени проекти по Инвестиционна програма за климата – електромобили

На провелото се на 22 август 2023 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране 16 формуляра за закупуването на 25 електрически превозни средства (ЕПС) по Схема “Електромобили“ на Инвестиционна програма за климата (СЕМ на ИПК).