Одобрени проекти по програма Микропроекти за климата

Списък на одобрени за финансиране проекти по програма „Микропроекти за климата“, подадени по поканата от 06.03.2023 г.

Проект № Бенефициент Заглавие на проекта
МР 046 Община Бургас Мерки за повишаване на обществената информираност и включване в дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните промени
МР 047 Министерство на енергетиката Намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на спестяване на енергия чрез внедряване на системи за контрол и управление на микроклимата и разхода на електрическа и топлинна енергия в административната сграда на Министерство на енергетиката
МР 048 Община Пирдоп Намаляване на емисиите на парникови газове с внедряване на системи за контрол и управление на микроклимата и разхода на електрическа енергия в общински сгради
МР 049 Община Трявна Усъвършенстване на система за енергиен мениджмънт на улично осветление в община Трявна за смекчаване и адаптация към климатичните промени
МР 050 Община Габрово Чуй земята – регенеративно земеделие за здравето на почвите
МР 051 Община Кнежа Община Кнежа – за една по-зелена земя
МР 056 Община Враца Екологично заредени