Одобрени формуляри 19.11.2020

На провелото се на 19 ноември 2020 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 5 формуляра за кандидатстване по Програма “Микропроекти за климата“ и 11 формуляра за кандидатстване по Схемата за насърчаване на електромобилността, свързани със закупуване на общо 17 електрически превозни средства