Определени са пилотните общини за участие в проект „Общински енергиен мениджър“

Определени са трите пилотни общини за участие в проект „Общински енергиен мениджър“.
В категория малка община това е община Сапарева баня, в категория средна е община Свиленград, а в категория голяма – община Русе.
Първите дейности са свързани със запознаване на участниците с изготвен аналитичен доклад за състоянието на общинския енергиен мениджмънт в България и учебно пътуване до Германия.