От Наука за Климата към Действие

На образователния сайт на НДЕФ – Климатът и Аз – бяха публикувани видеоматериали, посветени на темата за климатичните промени. Научнообразователните видеа са част от сериите „Намали топлината“ (Turn down the Heat) и са създадени от Световната банка с подкрепата на CF Assist Trust Fund като част от глобална програма за обмяна на знания.