Покана за информационен семинар на тема Общински Енергиен Мениджмънт

 

Уважаеми представители на българските местни власти,

 

 

От името на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Националния Доверителен Екофонд, имаме удоволствието да ви поканим да се включите в информационния семинар ОБЩИНСКИ ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ: ПОЛЗИ, ДОБРИ ПРАКТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ.

Събитието ще се проведе на 25-и ноември 2020 г. от 10:30 до 12:00 ч. дистанционно, чрез онлайн платформата ZOOM .

Основният акцент на събитието ще бъде анонсирането на възможностите и критериите за внедряване на системи за енергиен мениджмънт в български общини с подкрепата на проект MEMS, изпълняван от НДЕФ и ЕнЕфект с подкрепата на Европейската климатична инициатива (EUKI). В допълнение, ще бъдат представени добрите практики в областта на общинския енергиен мениджмънт и ролята му при привличане на финансиране от публични и частни източници, както и новата общинска енергийна информационна система, достъпна онлайн за представителите на българските общини, участващи в проекта.

Приложено изпращам Програма на информационния семинар ОБЩИНСКИ ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ: ПОЛЗИ, ДОБРИ ПРАКТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ.
Предварително благодарим за съдействието, като оставаме на разположение за допълнителни въпроси и коментари.

Моля, регистрирайте се на: https://goo.su/34DP

Адрес на онлайн платформа за конференцията: https://us02web.zoom.us/j/89452236077

Предварителна програма на конференцията.