Покана за набиране на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор на три пилотни общини за разработване на модел за отдел „Общински енергиен мениджър“

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) и агенция СОФЕНА отправят покана за набиране на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор на три пилотни общини за разработване на модел за отдел „Общински енергиен мениджър“.

Поканата е във връзка със започналото изпълнение на проект „MENERGERS“ – Служби „Енергиен мениджър“ в общините“, финансиран от Европейска инициатива за климата (EUKI) на Федералното правителство на Република Германия.

Повече за проекта и начина на кандидатстване можете да намерите в Поканата.

Заявления за участие в процедурата за конкурентен подбор се приемат до 17.30 ч. на 7 април 2023 г.