Покана към общини и училища за участие в проект Визия 2045

Националният доверителен екофонд отправя покана към общините в България за участие в конкурентен подбор на две общини с по две училища за участие в международен проект Визия 2045. Повече за проекта и начина на кандидатстване можете да намерите в Поканата.

Срокът за подаване на Заявления е до 17.00 часа на 22 февруари 2023 г.

Покана 

Приложение 1 – Заявление за кандидатстване

Приложение 2 – Списък на изпълнявани проекти