Популяризиране опита от образователните инициативи на НДЕФ за климатични действия

По покана на Втора английска езикова гимназия в София „Томас Джеферсън“ на 11 май 2022 г. представители на НДЕФ и екипа от преподаватели, които подготвиха материалите за образователните програми на НДЕФ, споделиха опита на фонда с представители на пет европейски страни. Събитието се състоя в рамките на проект „Климатичните изменения – да подобрим информираността и да предприемем действия“, изпълняван в партньорство между България, Германия, Австрия, Полша, Чехия и Словения с подкрепата на Европейската програма Еразмус.

Демонстрирана беше работата на българските ученици като “енергийни мениджъри” на своите училища и цялостната философия на програмата.

Представянето беше направено от д-р Ивелина Коцева, преподавател във Физическия факултет на Софийския университет и един от съавторите на материалите за обучение на учители за въвеждане на знания по темата климат и енергия в българските училища.

Участниците получиха екземпляри от пособията за обучение на учители на български и на английски език, както и създадената специално в рамките на проект BEACON книжка комикс за опазване на климата.

Националният доверителен екофонд има инициатива за работа с българските училища и детски градини, насочена към формиране на поведение за пестене на енергия от 2015 година насам. Тази инициатива е подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Република Германия в рамките на Европейската инициатива за климата (EUKI).