Посещение в Германия за нови знания при въвеждане на отдели за общински енергиен мениджмънт

От 26 до 30.06.2023 г. партньорите по  проект МЕНЕРДЖЕРС – Енергийни мениджъри в общините посетиха Германия, за да се запознаят с опита на общините и държавните институции в управлението на енергията.  Проектът се финансира в рамките на Европейската инициатива за климата (EUKI)  на Германското федерално министерство на икономиката и управлението на климата.

Участие в пътуването освен представителите на НДЕФ, взеха експерти от Енергийна Агенция Софена, партньор по проекта, както и експерти от общините Русе, Сапарева баня и Свиленград, като в делегацията се включи и лично кметът на Свиленград господин Анастас Карчев. Това са трите пилотни общини, които участват в изпълнението на проект МЕНЕРДЖЕРС – Енергийни мениджъри в общините.

Участниците посетиха Държавната енергийна агенция на Саксония – Анхалт LENA в Магдебург, където бяха подробно запознати с немския опит в осъществяването на енергиен мениджмънт на общинско ниво.

На 28.06.2023 г. в град Берлин бяха представени техническите аспекти на управление на енергията в общините от служители на Независимия институт по проблемите на околната среда – UFU, партньори по проекта и домакини на учебното пътуване.

Най-голям интерес за всички предизвика третият ден от визитата, когато беше посетено малкото населено място Тройенбритцен в община Фелдхайм със своите 130 жители. Още през 1995 г. жителите му се обединяват около идеята за енергийна независимост и през  2008 г. това вече в факт с пускането в действие на 50 вятърни турбини. Оттогава до сега, вече 15 години, тази идея се развива в действие.

Днес жителите на селото използват едва 1% от произведената на място енергия от вятър, слънце и биомаса. Останалите 99% се продават от инвеститорите на един от големите доставчици на енергия в Германия. Това малко населено място към днешна дата е един добър пример и за енергийна общност, а също и за комбиниране на икономическите фактори, правните възможности и целите, които си поставят неговите жители за опазване на околната среда.

Всички участници в пътуването споделиха, че то е било много полезно и опитът на Германия ще послужи при съставянето на модела за службите енергиен мениджър в българските общини.