Посещение на норвежките партньори в България

В седмицата от 31 октомври до 4 ноември 2022 на посещение в България беше екипът на норвежките партньори по проекта на НДЕФ  „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на ЕИП.

Участници в делегацията бяха господин Кристиян Ларсен от Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS) и Карло Ол и Кире Гровен от Западно-норвежкия изследователски институт (WNRI).

Те взеха участие в двете събития, които се проведоха в тази седмица и направиха посещение на два от обектите, предвидени за изпълнение в рамките на проекта.

В деня на междинната конференция по проекта гостите се запознаха и разговаряха с Министъра на околната среда и водите на Република България госпожа Росица Карамфилова. Двете страни споделиха удовлетворението си от доброто сътрудничество. Норвежките партньори обърнаха внимание на интереса си в следващите години сътрудничеството ни да се фокусира също и по посока синхронизиране на дейностите за адаптация към климатичните промени с дейностите за опазване на биологичното разнообразие и постигане на социална справедливост.

Господин Карло Ол направи представяне на опита на Норвегия в сферата на висшето образование за адаптация към климатичните промени, което предизвика голям интерес и много мнения и въпроси от участниците.

В първия ден на обучението, предоставено на над 70 представители на над 40 общински администрации от цяла България екипът от Норвегия представи ролята и функциите на норвежките общини в дейностите по адаптация към климатичните промени, както и опитът на няколко страни с конкретни мерки за адаптация към климатичните промени в градска среда.

Делегацията от Норвегия успя да посети и два от обектите, които ще се финансират в рамките на проекта – амфитеатъра в парк „Възраждане“ в София и критичните места по пътната инфраструктура по бул. „Марица“ под мостовете, които се наводняват при обилни валежи. Те потвърдиха становището си за навременните и подходящи мерки, които е предвидено да бъдат изпълнени за преодоляване на ефекта на топлинния остров в парк „Възраждане“ в София и наводненията вследствие на обилните дъждове в Пловдив. Домакин на посещението в Парк „Възраждане“ беше заместник кметът на района арх. Николай Диков. В Пловдив норвежките партньори бяха приети и от заместник кмета Анести Тимчев, който изрази готовност за партньорство и в други инициативи в бъдеще.

Партньорите от двете страни обсъдиха следващите стъпки от изпълнението на проекта и някои идеи за оптимизиране на неговите резултати.