Практическо използване на уеб базираните Triple A инструменти за оценка на проекти за енергийна ефективност в България

Екипът на НДЕФ има удоволствието да обяви покана за онлайн обучение: “ Практическо използване на уеб базираните Triple A инструменти за оценка на проекти за енергийна ефективност в България. Обученията се провеждат паралелно в 8 европейски държави, а именно България, Чехия, Германия, Гърция, Италия, Литва, Испания и Холандия.

Обучението ще се проведе на: 16 декември 2021 г., четвъртък, 10:00 – 12:00 ч.

Покана и форма за регистрация.