Прекратен конкурс

С решение на УС на НДЕФ от 16.08.2018 г. конкурсът за длъжността Директор на Изпълнителното бюро на НДЕФ, обявен на 30.07.2018 г. , се прекратява.