Преход от проектни дейности към национална инициатива за работата с училищата и детските градини в България по темата „Климат и енергия“

На 27 и 28 август 2020 г. в София се проведе работна среща между участниците в проектите на НДЕФ за промяна на поведението на децата и учениците към пестене на енергия в училище и детската градина с представители на Министерствата на образованието и науката,  Министерството на околната среда и водите и Федералното министерство на околната среда на Република Германия.

Срещата се проведе в рамките на проект BEACON на Европейската инициатива за климата (EUKI).

Пет години след първия проект на НДЕФ по тази тема, в страната има въвлечени повече от 150 учители, повече от 2000 деца и ученици от над 60 училища и 15 детски градини в 12 общини.

Освен трите министерства в срещата участваха учители и директори от училища и детски градини, представители на общините, университетски преподаватели, НДЕФ и партньорите им от UfU, Guidehouse и ЕнЕфект.

Потенциалът за пестене на енергия в бъдеще за всички училища и детски градини в България само чрез промяна на поведението на децата може да се измери в спестени милиони kWh енергия, хиляди тонове емисии на парникови газове по-малко и спестени милиони левове годишно.

След активно обсъждане се стигна до идеята да се предприемат стъпки за разработване на национална инициатива като хоризонтален елемент на държавната политика в образованието и в управлението на околната среда.

Презентации:

Представяне на работата по проекта – 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, София
Данни за потреблението на енергия в българските училища и детски градини – ЕнЕфект
Национална програма – Доц. д-р Мая Гайдарова, Гл. ас. д-р Димитър Желев, Софийски университет
Презентация на ЦПЛР Бургас
Представяне на проекта от UfU и Guidehouse

Галерия