Проведоха се първите срещи с общините и училищата по проект „ВИЗИЯ 2045“

На 27 март 2023 г. в Ямбол и на 29 март 2023 г. в Добрич стартира изпълнението на дейностите по проект Визия 2045.

В двата града бяха проведени най-напред срещи между НДЕФ, общината и ръководствата на училищата, а после и с учителите от съответните училища, които участват в проекта.

Направени бяха представяния на проекта и бяха обсъдени конкретните следващи действия за неговото изпълнение.

Участници в проекта са Община Ямбол с Основно училище „Любен Каравелов“ и Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ и община Добрич с Средно училище „П. Р. Славейков“ и Средно училище „Димитър Талев“ .

Проект „Визия 2045“ е финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното правителство на Германия и има за цел да обедини усилията на училища и общински администрации за привличане на усилията на всички заинтересовани страни (доставчици на услуги и енергия, публични администрации, търговци, медии и др.) за създаване и експериментално прилагане на иновативен модел за постигане на климатична неутралност на местно ниво. 

Водещ партньор е Независимият институт по околна среда в Берлин (UfU). Партньори, освен НДЕФ, са Асоциацията на общините „Енергийни градове“ (Energy cities) в Краков, Полша и Регионална енергийна агенция на Савинска, Шалешка и Корошка области, Словения. Проектът се изпълнява за 30 месеца, започвайки от ноември 2022 г.