Публикации

Годишен отчет 2023

Годишен отчет на Национален Доверителен ЕкоФонд за 2023 г.

Доклад 2022

Годишен доклад Национален Доверителен ЕкоФонд 2022

Резюме на доклада за 2022
Доклад 2021

Годишен доклад Национален Доверителен ЕкоФонд 2021

Доклад 2020

Годишен доклад Национален Доверителен ЕкоФонд 2020

Доклад 2019

Годишен доклад Национален Доверителен ЕкоФонд 2019

Резюме на доклада за 2019
Доклад 2018

Годишен доклад Национален Доверителен ЕкоФонд 2018

Доклад 2017

Годишен доклад Национален Доверителен ЕкоФонд 2017

Доклад 2016

Годишен доклад Национален Доверителен ЕкоФонд 2016

Доклад 2015

Годишен доклад Национален Доверителен ЕкоФонд 2015

Стратегия 2014-2020

Стратегия за развитие на Национален Доверителн ЕкоФонд 2014 – 2020

НСЗИ доклад 1

Доклад за резултатите от Първото споразумение за продажба на Предписани емисионни единици

НСЗИ доклад 2

Доклад за резултатите от Второто споразумение за продажба на Предписани емисионни единици

Отчет по проект на Световна Банка

Финансов отчет по проекта финансиран от Световна Банка.

15 години НДЕФ

Успешно завършване на суаповото споразумение “Дълг срещу Околна среда” между България и Швейцария