Публикуване на „Въпроси и отговори“ към Програма Микропроекти за климата

На 12.02.2018 са публикувани отговори на често задавани въпроси по програмата. Те ще бъдат периодично обновявани в  секция „Актуално“ на програмата.