Публикувани актуализирани документи по ИПК

След състоялото се заседание на УС от 3.10.2017г., в раздела Инвестиционна програма за климата – енергийна ефективност са публикувани  актуализираното оперативно ръководство на ИПК с всички прилежащи приложения, както и решение на Управителния съвет относно влизането му в сила.