Четвърти информационен материал по Проект Triple-A(април 2021 г.)

Четвъртият информационен материал се фокусира върху потенциала за интегриране на два стандартизирани подхода – Triple-A и ICP протоколите, така че изпълнението на вече идентифициран проект Triple-A ще донесе максимални ползи, като се възползва от силните страни на двата подхода.