Трети информационен материал по Проект Triple-A(март 2021 г.)

Трети информационен материал (март 2021 г.): „Проучване на Проект Triple-A за това какви инвестиции в енергийната ефективност предпочитат инвеститорите“. Той анализира резултатите, получени от консултацията със заинтересованите страни (конкретно различни инвеститори – фондове, банки, ЕСКО компании) по проект Triple-A относно предпочитанията на им за инвестиции в енергийна ефективност.