Първи дейности по образователния проект „Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво“

Седмицата от 22 – 26 октомври беше наситена със събития, посветени на практическото изпълнение на проект „Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво“ (BEACON). На 23 и 24-ти октомври партньорите от Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU) проведоха обучение за техническите лица от 15-те училища, които ще се включат в проекта.

В рамките на обучението на 25-ти октомври 2018 г. се проведе и демонстрационна енергийна обиколка в Основно училище „П. Р. Славейков“, Велико Търново. На нея имаше представители от партньорските училища от община Велико Търново, както и учители и технически лица на училищата от община Павел баня.

В последния работен ден от седмицата се проведе Въвеждащ семинар за заинтересованите страни по проекта. Сред присъстващите бяха представители на министерствата на околната среда и водите, на образованието и науката и на здравеопазването, представители на местната администрация на Община София, район Люлин и Община Самоков, както и директорите на училищата от район Люлин в София и от община Самоков, които участват в проекта. Семинарът бе посветен на стимулите и мотивация за прилагане на образователни програми за енергийна ефективност, като бе постигнато общо разбиране за бъдещ модел при изпълнение на дейностите за пестене на енергия в българските училища.