На излизане от община Осло заедно с експертите от града