Резултати от литературен конкурс Мими Праматарова 2021

За петнадесета поредна година Националният доверителен екофонд обяви литературния си конкурс за Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова. Темата за тази година беше „Климатът – „невъзможните срещи“ – какво сподели Снежният човек на един Щъркел“. Ученици от десетки училища прочетоха, проучиха допълнителна информация и със средствата на художественото слово споделиха своите преживявания и мечти.

Победители в конкурса


Първо място: Божидара Бойчева от ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Второ място: Кирил Димов от НУПИД „Академик Дечко Узунов”, гр. Казанлък

Трето място: Аляра Тасим от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Две могили

Отличени с грамоти


Петьо Божидаров от ПГПЧЕ „Петър Богдан’“, гр. Монтана

Илиян Илиев от ПГПЧЕ „Петър Богдан“, гр. Монтана

Ина Стоева от Първо СУ „Св. Седмочисленици“, гр. Търговище