Стартира диалогът между общините, училищата и техните партньори

В първите дни на месец юли се проведоха първите срещи със заинтересованите страни в Ямбол и Добрич.

Тези срещи бяха организирани по инициатива и по покана на двете общини и училищата от тях, които участват в проекта.

В съответните срещи участие взеха представители на Регионалните управления на образованието, на доставчиците на услуги за училищата – газоразпределителните дружества, електроразпределителните дружества, ВиК дружествата, доставчиците на храна в училищата, екипите на областните управители, медиите и др.

На тези срещи беше представен започналия процес на преглед и анализ на състоянието в училищата, резултатите от енергийните обиколки и оценката на въглеродния отпечатък на всяко от четирите училища, както и предстоящите дейности през есента и зимата.

Участниците задаваха много въпроси, дадоха идеи за това как да се върви към климатична неутралност на училищата и изразиха готовност да продължат диалога и да допринесат за постигане на целите, които ще си поставят училищата в предстоящите визионерски семинар.