Стартира Програма „Микропроекти за климата“

На 1 февруари 2018 г Управителния съвет на НДЕФ одобри нова програма „Микропроекти за климата“. Източник на финансиране на проектите от тази програма са приходите по Споразумението за прехвърляне на годишно разпределено количество емисии между Република България и Република Малта.
Програмата ще финансира малки проекти на стойност до 50 000 лева, допринасящи за смекчаване и адаптация към климатичните промени. Проектите се номинират от членовете на УС на НДЕФ.
Допълнителна информация за основните принципи на функциониране на програмата, както и начини на финансиране и кандидатстване, заедно с пълен пакет документи, може да намерите тук.