С вдъхновението на Мими Праматарова поглед напред

По инициатива на Дирекция „Национален парк Рила“ и с участието на Национален доверителен екофонд и Клуба на лауреатите към фондация „Екофорум Плюс“ от 13 до 15 октомври 2022 г. се организира и проведе творчески семинар в Посетителския център на Националния парк в Паничище.

Участваха петнадесет момичета и момчета от различни градове на страната, част от които през последните три години са носители на награди в ежегодния конкурс за природозащита на НДЕФ на името на Мими Праматарова.

Участниците прекараха три незабравими дни с интензивна и богата на преживявания програмата. Нови запознанства, много нови знания за природата и климатичните промени, спиращи дъха преживявания по време на походите до резерват и водопад „Скакавица“ и езерото „Паничище“, много фотографии след обучението по природна фотография – това запълни малкото време. А в последните часове, разпределени в три творчески екипа, участниците подготвиха и представиха своите впечатления, преживявания и идеи за управлението на парка в уникални визуални концепции.

Преди да се разделят, младежите решиха, че продължават съвместните си творчески планове и ще направят всичко възможно да се срещат по-често и да привличат още последователи, които да популяризират конкурса и да допринасят за опазването на природата.

Събитието се проведе в рамките на Кампанията „Политики за младежта в сферата на околната среда“, финансирана със средства от бюджета на Министерство на околната среда и водите.