Удължава се срокът на поканата за прием на проектни предложения по Инвестиционна програма “Минерални води“

На своето заседание от 01 декември 2022 г., Управителният съвет на НДЕФ взе следните решения, свързани с приема на проектни предложения по Инвестиционна програма “Минерални води“:

  1. Срокът на Поканата се удължава с два (2) календарни месеца.
  2. Крайния срок за приемане на документи става 06.02.2023 г.