Указания на ИБ на НДЕФ във връзка с обявяването на извънредно положение на територията на страната

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от  Световната здравна организация , Национален доверителен екофонд от днес 16.03.2020 г. спира ВРЕМЕННО набирането на проекти, до отмяна на извънредното положение в рамките на обявените покани за прием по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства на Инвестиционна програма за климата и Програма „Микропроекти за климата“ (ПМПК).

НДЕФ ще удължи срока за кандидатстване, с времето оставащо до края на съответния прием, след отмяна на извънредното положение, като своевременно ще бъде публикувана информация за потенциалните кандидати. Всички формуляри за кандидатстване, който вече са изпратени до ИБ на НДЕФ и пристигнат след 16.03.2020 г. ще бъдат приети и разгледани, съгласно оперативните правила на конкретната Програма.

НДЕФ препоръчва стриктно спазване на препоръките за недопускане и ограничаване разпространението на заболяването на Националния оперативен щаб за коронавируса и Министерството на здравеопазването.