Уроци по адаптация към климатичните промени от Норвегия

Пътувания до Берген и Западна Норвегия през април и май 2022 г.

Представители на осемте партниращи общини по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство(ЕИП) посетиха Берген и Западна Норвегия от 26 до 30 април и от 9 до 13 май 2022 г. В групите участваха експертните екипи на партниращите общини Бургас, варна, Кърджали, Пловдив, русе, Сливен, София и Стара Загора, както и представители на НДЕФ, включително на консултантския екип.

Домакини и организатори на програмата бяха Асоциацията на общинските и регионалните власти (KS) и Западно норвежкия изследователски институт (WNRI).

Целта на посещенията беше запознаване с работата на общините в Норвегия в сферата на адаптация към климатичните промени и с конкретни проекти на място, които вече са изпълнени или се изпълняват.

Двете групи имаха практически еднаква програма, в която лекциите бяха насочени към представяне на опита на норвежките държавни институции и общински власти в областта на адаптацията към климатичните промени. Основните рискове и заплахи за Норвегия, към които са насочени стратегическите мерки за адаптация, са свързани с обилните валежи, които напоследък зачестяват и последващите ги наводнения и свлачища.

От националните институции двете групи посетиха регионалната служба на Норвежката агенция  за водни ресурси и енергия във Фьорде. Водните ресурси на страната са най-голямото енергийно богатство. Над 95% от електроенергията се произвежда от вода. Регионалният мениджър на агенцията Аарт Верхагени запозна участниците с ролята, която има агенцията, а именно да разработи предостави методологията за стратегическото планиране и управление на водните ресурси в общините. Най-важното за българските участници послание беше, че решенията и мерките се взимат и изпълняват на място на базата на конкретната специфика на условията. Агенцията изготвя картите, които са публично достъпни, но специфичната информация е на място.

И двете групи посетиха и един обект, на който със сравнително неголеми корекции на коритото на реката се избягва наводнение и свлачище, които са се случвали в близкото минало. Основната причина за тези бедствия е бил не толкова големият обем на спускащата се в стръмната река вода, а нейната скорост. Затова и конкретното решение е корекция на коритото, чрез която се убива скоростта на водата преди да стигне до улиците и къщите на населеното място.

Ключов домакин на участниците и в двете посещения беше Община Берген. Тя е втората община в Норвегия (освен Осло), която се управлява от местен парламент и местно правителство, състоящо се от съответни агенции. Участниците имаха работна среща с представители на три от тези агенции: Агенцията по климата, представена от директора Стина Оселанд, Агенцията по водите, представена от Хойне Хиелле и агенцията по градско развитие, представена от Том Сандал. Представени бяха стратегиите и принципите на планиране на мерките за адаптация към климатичните промени в няколко насоки: за управление на повърхностните води при обилни валежи, за изграждането на синьо-зелена инфраструктура в града и за цялостното планиране на действията за адаптация към климатичните промени.

В Берген участниците в учебните пътувания посетиха обекти на „отваряне“ на „покритите“ преди години реки и оформянето на теченията като паркови пространства с използването на подходящи средства и растителни видове за постигане на баланс между хората и природата.

Интересни обекти бяха двата „зелени“ покрива, които освен че служат за поемане на водата при валежи и са естествен климатик за сградите, се използват и като зеленчукова градина за местните ресторанти.

Интерес предизвика и „дъждовната градина“ в комплекса на стария град на Берген, обект на ЮНЕСКО. Неголяма площ е оформена със съответните дренажни системи и е засадена с подходящи растения, за да поема голяма част от повърхностния поток от вода, който се причинява при проливни дъждове. Целта на градинското съоръжение е  да предпази от наводнение дървените къщи, които са разположение в по-ниската час на хълма и са под заплаха от наводняване от обилните валежи, които напоследък зачестяват в резултат на климатичните промени.

И двете групи посетиха и овощните градини на Ивар Петер Гроте, ръководител на изследователските дейности в Западно норвежкия изследователски и институт. Там участниците се запознаха с техническите решения, които предпазват извънградските територии от свлачища и наводнения.

Всички участници бяха изключително активни по време на срещите и посещенията и получиха отговори до най-малки подробности. Те споделиха удовлетворението си от посещението, благодариха за предоставените материали и публикации и дадоха да се разбере, че опитът, с който са се запознали, ще намери приложение при проектирането на инвестиционните мерки в рамките на проекта.