Участие на НДЕФ в национална кръгла маса от поредицата „Инвестиции в устойчива енергия“

Представител на НДЕФ взе участие в кръгла маса на тема „След Националния план за възстановяване и устойчивост: стратегическа визия и практически измерения на местно равнище“. Най-важната новина от събитието е, че финансовият сектор извежда зеленото развитие като водещ приоритет.

Кръглата маса се проведе на 5 октомври с домакинството на Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес. Организатори са Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“.

В събитието взеха участие Юлиан Попов, министър на околната среда и водите; Ангелина Бонева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие; Добри Митрев, председател на УС на Българската стопанска камара  и др.

Запитан относно състоянието на административния капацитет за осъществяване на реформите, свързани с чистия преход, министър Юлиан Попов посочи: „Всяка една община, всяко едно министерство има своя капацитет. Проблемът е не толкова в капацитета по принцип, проблемът е в политическата воля и решимост и в спазването на политическа посока. Когато всички работим задружно и в една посока, тогава този административен капацитет може да даде много добри резултати особено ако работи заедно с бизнеса и с подкрепата на бизнеса.“

Ключова за разговорите беше сесията с участието на Фонд на фондовете и ББР, които потвърдиха наличието на инструменти за блендирано финансиране на проекти за енергийна ефективност, включващи грантов компонент и преференциални кредити за инвеститорите. Беше представена и новата гаранционна схема на ББР, свързана с изпълнението на програмата по НПВУ за индивидуални фотоволтаични инсталации. Двете търговски банки, които участваха в дискусията – ОББ и ПИБ, потвърдиха интереса си към подобен тип схеми, като същевременно представиха многобройни специализирани продукти и потвърдиха, че зеленото развитие представлява приоритет номер едно за банковия сектор – както заради изискванията на регламента за таксономията, така и поради повишеното пазарно търсене.

По време на националната кръгла маса представители на местни органи, браншови организации, финансови институции, асоциации и сдружения в областта на устойчивата енергия се включиха в обсъждането с представяне на конкретни инструменти и решения, подкрепящи изпълнението на публичните политики.

Участието на НДЕФ е в рамките на партньорството по проект Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност (BeSMART), финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС.