Участие на НДЕФ в Национална кръгла маса „Инвестиции в устойчива енергия“

На 1 март 2023 г. представители на Националния доверителен екофонд и на агенция Софена, партньори по проект Визия 2045 по Европейската инициатива за климата (EUKI) участваха в Национална кръгла маса „Инвестиции в устойчива енергия“ под наслов „Националният фонд за декарбонизация: структуриране, оперативно управление, пазарно развитие“.

Събитието се организира от Центъра за енергийна ефективност Енефект в рамките на проект СМАФИН, финансиран от Програма Хоризонт 2020.

В събитието взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Световната банка, Националния консултативен съвет по Зелената сделка, както и представители на публичните и местни органи, браншовите организации, асоциации и сдружения и граждани с интереси в сферата на устойчивата енергия.

Националният доверителен екофонд и Агенция СОФЕНА представиха концепцията за модел на служба общински енергиен мениджър и проведоха първото си допитване с участниците в конференцията.