Учебно пътуване Берлин, 22-26.09.2019

Между 22 и 26 септември 2019г. в Берлин, Германия, се проведе учебно посещение, част от проект BEACON (Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво), в който НДЕФ участва заедно с още осем организации от общо седем страни.

Българската делегация включваше общо десет директори на училища от общините Павел Баня и Велико Търново, началниците на РУО Стара Загора и РУО Велико Търново, както и ръководителите на съответните дирекции за образование от общините Павел Баня и Велико Търново, представител на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, както и двама представители на НДЕФ.

Домакин на учебното пътуване беше Независимият институт по околна среда в Берлин (UfU), партньор на НДЕФ за образователните инициативи.

Посещението имаше за цел запознаване отблизо с опита на Германия в прилагането на дейности в училищата, които водят до промяна на поведението на учениците по отношение на ползването на енергия, както и запознаване с дейността на съответните общински администрации и регионалните отдели на образователното министерство в тази насока.

Участниците посетиха и обмениха опит с екипите на две училища; учебен център за енергийна ефективност, построен с иновативни материали; учебна лаборатория с демонстрация на учебни експерименти.

Те се възползваха от времето, което прекараха заедно в Берлин, за да обсъдят и помежду си идеи и виждания за бъдещото развитие на инициативата в България.

Резултатите за момента са няколко нови идеи и много вдъхновение за следващи инициативи в българските училища.