Факти за проект “Triple A”

  • Подпомага инвеститорите и консултантите, разработващи ЕЕ проекти да възприемат енергийната ефективност като привлекателна инвестиционна идея по практически начин, обособен като подход “Triple A“;
  • Насърчава инвестиции, които показват силен капацитет да изпълнят своите финансови, екологични и енергоспестяващи ангажименти на ранен етап от развитието на инвестиционната идея;
  • Намалява съответното време и усилия, необходими в решаващата фаза на концептуализацията на инвестициите;
  • Повишава прозрачността и ефективността на вземането на решения още на ранен етап от развитието на инвестиционната идея.

Ключови елементи на подход “Triple A“:

Оценка на рисковете и зрелостта на инвестициите (Проверка на съответствието с таксономията на ЕС);

Сравнителен анализ на инвестиционните идеи въз основа на ключови индикатори за изпълнение (финансови, рискови и индикатори за устойчиво развитие);

Интерактивна база-данни с подходящи финансови модели за финансиране на ЕЕ проекти (зелени заеми, зелени ипотеки, зелени облигации), позволяваща директно общуване между инвеститорите, собствениците на проекти и консултантите.

Triple-A база данни за финансиране на енергийна ефективност (Критични аспекти на финансирането за енергийна ефективност):

  • Рискове при изпълнение на проекти за ЕЕ;
  • Стратегии за намаляване на рисковете;
  • Предпочитания на инвеститорите за инвестиции в ЕЕ;
  • Финансово представяне на успешно реализирани проекти за ЕЕ;
  • Модели и инструменти на финансиране.

Факти за проект “Triple A”