Покана за набиране на проекти в рамките на Програма “Микропроекти за климата“ (ПМПК)

Във връзка с изпълнение на одобрения от УС на НДЕФ План за дейността за 2020г., Фондът отправя нова 2 покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК.

За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от членовете на УС на НДЕФ. Член на УС на НДЕФ може да номинира по един проект в рамките на действаща Покана за набиране на проекти по ПМПК. Може да намерите поканата и документите в раздел „Документи„.