Започна прилагането на инициативата за пестене на енергия в нови 35 учебни заведения в България