Конференция „Изменението на климата – от познание към поведение“, гр. Пловдив