Международна конференция за общини по климата, Хановер, Германия