На 27 април 2021 г. се проведе Национална конференция „Климатът и аз. Пестим енергия в училище и детската градина“.

На 27 април 2021 г. се проведе Национална конференция „Климатът и аз. Пестим енергия в училище и детската градина“.