Национален семинар на тема „Ролята на образователните институции по пътя към климатична неутралност“ – в рамките на проект BEACON от ЕUKI – 21 и 22 април 2021 година

В рамките на проект BEACON от Европейската инициатива за климата (ЕUKI) на 21 и 22 април 2021 година се проведе Национален семинар на тема „Ролята на образователните институции по пътя към климатична неутралност“.