НДЕФ участва в партньорската конференцията на Европейската инициатива за климата (EUKI) в Берлин