Обучение за учители от детски градини и предучилищна степен, 23-26.01.2020