Представяне на енергийния екип на ПМГ „Васил Друмев“