Семинар по темата за повишаване ефективността на инвестициите в енергийна ефективност