27-28.08.2020 Преход от проектни дейности към национална инициатива за работата с училищата и детските градини в България по темата „Климат и енергия“