Първа работна среща на заинтересованите страни от проект Triple-A, 29.09.2020