ПОКАНА ЗА ВТОРИ УЕБИНАР: ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ СЕРИЯ УЕБИНАРИ ПО ПРОЕКТ TRIPLE-A ЗА ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Проектът Triple-A има удоволствието да обяви Серия от Уебинари „Финансиране на проекти за енергийна ефективност“, които се провеждат паралелно в 8 европейски държави, а именно България, Чехия, Германия, Гърция, Италия, Литва, Испания и Холандия.

Настоящият  уебинар акцентира върху следните теми:

Преглед на наличните финансови инструменти, които минимизират риска и максимизират потенциала на проектите за ЕЕ;

Финансови инструменти за реализацията на проектите за ЕЕ в Р. България;

Потенциални нови финансови инструменти за Р. България.

Самата покана можете да видите тук.