MENERGERS – нов проект, финансиран от EUKI

Започна нов важен проект за общинския енергиен мениджмънт

Националният доверителен екофонд е водещ партньор на консорциум от България, Германия и Румъния в проект, който има за цел да създаде в България модел на службата Oбщински енергиен мениджър, а в Румъния – набор от критерии за избор на изпълнители на общински проекти за енергийна ефективност и ВЕИ.

Проектът е ценен, защото:

  • Ще бъдат проведени изследвания на добрите практики и съществуващото статукво в България, Германия и Румъния;
  • Ще бъдат анализирани текущите учебни програми за енергийни мениджъри, както и законодателството;
  • Ще бъдат представени примери за обновяване на обществени сгради и енергийни преходи;
  • Ще бъдат препоръчани подходящи системи за управление на енергията
  • Ще бъдат проведени 2 учебни посещения в Германия за участници от България и Румъния
  • Ще бъдат обсъдени и предложени съответните актуализации на българското законодателство.

До 2050 г. европейските градове трябва да бъдат въглеродно неутрални, устойчиви и да гарантират високо качество на живот. За да се постигне тази цел, обществото като цяло трябва да стане по-отговорно, а отчетността трябва да бъде споделена между всички участници. За да постигнем успешно енергийния преход, се нуждаем от механизми за справяне с екологичните, икономическите и социалните аспекти на процеса, като анализираме политиките на различни сектори в партньорство с гражданското общество, и като вземем предвид начина, по който гражданите проектират своето бъдеще.

Тъй като енергийният преход включва радикални промени в структурата, културата и практиките на производство, потребление, съхранение и разпределение на енергия, местните власти не могат да извършат това сами. Напротив, енергийният преход изисква ефективно участие на ключови структури и бенефициенти наред с администрацията. Следователно амбициозните цели и политически ангажименти трябва да бъдат свързани с ангажимента на гражданското общество при вземането на решения и тяхното изпълнение. Тази взаимозависимост разкрива предизвикателството зад общинското енергийно управление.

В този контекст е и новият проект MENERGERS – Служби Енергиен мениджър в общините. Това е инициатива, финансирана от EUKI, за подкрепа на местните администрации за ефективно координиране на енергийния преход към градове с ниски емисии. Основната цел на проекта е да даде възможност на общините в България и Румъния да влязат по най-добрия възможен начин в ролята си на енергийни мениджъри на общността и така да допринесат за националните енергийни и климатични цели.

Проектът се координира от Националния доверителен екофонд. В рамките на проекта се използва опита, предлаган от Независимия институт по околна среда в Берлин Independent Institute For Environmental Issues. Софийска енергийна агенция СОФЕНА и Energy Cities Romania – мрежа, съставена от местни власти в енергиен преход, борещи се за постигане на климатична неутралност, също са част от консорциума.

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Германското федерално министерство по икономическите въпроси и действията по климата (BMWK). Основната цел на EUKI е да насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел смекчаване на емисиите на парникови газове. Повече информация можете да намерите на www.euki.de/en.