Проект “Публична информираност за изменението на климата”

Проект “Публична информираност за изменението на климата” - от август 2015 до януари 2016 - за повишаване на осведомеността на тема климат в образователния сектор.

  • 20 обучени учители от 10 детски градини от Бургас, Ямбол и Пловдив;
  • 28 обучени учители от 14 училища от Павел Баня, Пловдив и Ямбол.

Бяха проведени два конкурса на тема климат за проектно предложение и видео клип.