Дълг срещу околна среда

Чрез суаповата сделка „Дълг срещу околна среда“ са реализирани 100 проекта в четири основни направления - ликвидиране на стари замърсявания, намаляване замърсяването на въздуха, опазване чистотата на водите, опазване на биологичното разнообразие